Onze buurt

Een Albert Heijn in de buurt - we zien graag dat iedereen er blij mee is. Waar onze winkels staan, werken we daarom aan een schonere en veilige omgeving. We zijn daar actief mee bezig en dat zie je terug in allerlei activiteiten. Omdat we weten wat er speelt kunnen we zelf met initiatieven komen of samen optrekken met bijvoorbeeld de buurtvereniging. Onze managers, franchisenemers en medewerkers zijn daarin vaak heel actief en creatief, ook omdat ze vaak zelf uit de buurt komen. We leggen de nadruk op Jeugd & werk, Ouderen & contact en Kinderen & gezondheid.

Activiteiten voor een schonere en veilige buurt

Landelijke opschoondag

Op 25 maart organiseerde NederlandSchoon alweer de 15e Landelijke Opschoondag. In heel Nederland gingen gemeenten, buurtbewoners en bedrijven de straat op om zwerfafval aan te pakken en zo aandacht voor een schonere buurt te vragen. Medewerkers van Albert Heijn zetten zich al jaren enthousiast in. Het kost niet veel tijd, het levert een schone buurt en dankbare bewoners op én het is vaak gezellig!

Onze supermarkten grijpen de Landelijke Opschoondag ook aan om buurtbewoners te informeren over het belang van schoon. We organiseren bijvoorbeeld schoonmaakacties voor kinderen waar ze spelenderwijs leren over het belang van een schone buurt.

Andere Albert Heijn supermarkten hangen Landelijke Opschoondag posters op en zorgen dat buurtbewoners bij hen terecht kunnen voor een kop koffie na de schoonmaakactie. Elke winkel doet wat het best bij hun buurt en klanten past.

Regiomanager Sebastiaan de Jong van Albert Heijn en oud burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, tekenen een intentieverklaring

Albert Heijn en gemeente Den Haag werken samen aan betere buurt

In 2017 tekenden de burgemeester en de regiomanager van Den Haag een intentieverklaring om de samenwerking te versterken. De afspraak: buurten rond Albert Heijn winkels in Den Haag veiliger en schoner maken. Daarnaast zetten Albert Heijn en de gemeente zich in om gezond eten en drinken aantrekkelijker te maken voor Hagenaars. Ook investeren we in projecten om jongeren een beter perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Albert Heijn vindt het belangrijk jongeren te stimuleren en te helpen bij het vinden van werk en stages.

Deelnemers finaledag Product Pitch 2017

Product Pitch

Product Pitch is een initiatief van Albert Heijn om jong ondernemerschap te stimuleren. In 2017 organiseerde Albert Heijn de tweede editie met als doel jonge ondernemers de kans te bieden om een plekje op het schap te veroveren. Kleine ondernemers, zowel medewerkers als klanten, met een product of idee krijgen de kans hun idee te presenteren. Daarna kunnen ze hun product of idee uit laten groeien naar de volgende fase. Winnaars krijgen een investeringspakket, exclusieve schapruimte en een coachingstraject om groeiplannen te realiseren. Eerdere winnaars zijn Abels Deli en Kaas in ‘t Bakkie.

Jeugd en werk

Samenwerking met JINC

Alle jongeren verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt! In 2017 hebben we daarom de samenwerking met JINC nog verder uitgebreid naar meerdere steden. Albert Heijn en JINC bieden verschillende leerprojecten voor kinderen van acht tot zestien jaar: TaalTrips, Sollicitatietrainingen en Bliksemstages. En dat gaat goed! Afgelopen jaar wonnen we de JINC Partner 2017 Award tijdens de JINC Award Show in Den Haag.  

Examen training

Naast het bieden van werkervaring willen we middelbare scholieren stimuleren om hun diploma te halen om beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt. ‘Examen voor jou’, een initiatief van verschillende hoogleraren en Nederlandse universiteiten, helpt middelbare scholieren in de voorbereiding op het eindexamen. De online training geeft een heldere uitleg van de examenstof met korte videoclips. Tijdens speciale ‘Stel je vraag’-momenten beantwoorden docenten online vragen.


Ruim 1.180 Albert Heijn medewerkers maakten in 2017 gebruik van de training en waren extra goed voorbereid op het aanstaande eindexamen. Naast de online examenbegeleiding mochten Albert Heijn medewerkers gratis eindexamenklassen volgen in de bibliotheken van Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Tijdens deze lessen werden vragen beantwoord en proefexamens gemaakt. Ook kregen de examenkandidaten een voucher voor één jaar lidmaatschap van de bibliotheken.

Eet experiment

Om medewerkers te stimuleren om gezond te eten organiseerde Albert Heijn het eet experiment. Voedingscoaches beantwoordden vragen over voeding en ervaringen werden gedeeld op Facebook. In totaal deden 1.700 medewerkers mee aan het experiment.

Ouderen en contact

Dementievriendelijke winkel

Samen met Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk zetten wij ons ook in 2017 weer in voor een dementievriendelijke samenleving. We willen dat alle klanten zo lang mogelijk zelf boodschappen kunnen doen. Daarom trainen we onze medewerkers in het herkennen van en omgaan met dementie, zodat ook deze kwetsbare groep zich zo prettig mogelijk voelt in onze winkels.

Supermarkteigenaar Twan van Meel en Wethouder John van Oosterhout van de Gemeente Drimmelen plakken de sticker ‘Dementievriendelijke winkel’ op de gevel.

Appie maakt impact

Samen met Young Impact motiveren we onze jonge medewerkers om ouderen in de buurt te helpen. In 2017 konden de jongeren hiermee een kaartje verdienen voor de Celebration in de Ziggo Dome. Afgelopen jaar deden ruim 200 jongeren mee!

Week tegen eenzaamheid

Geïnspireerd door de succesvolle challenge van Young Impact hebben 500 Albert Heijn-winkels buurtlunches georganiseerd, waarvan 100 in samenwerking met Stichting Sensoor. Vrijwilligers van Sensoor schoven aan om echt contact tussen de deelnemers te stimuleren terwijl onze medewerkers de lunch verzorgden.’

Begeleid boodschappen doen

De meeste ouderen willen graag zelf boodschappen doen, maar sommigen zijn hiertoe niet in staat. Menzis, de Albert Heijn winkels in Twente en Stichting Informele Zorg Twente helpen ouderen zelf hun boodschappen te doen. Vrijwilligers halen de ouderen thuis op en rijden hen naar een Albert Heijn-winkel.

Videoduur: 2:28 minuten

Verbinding tijdens kerst

We zetten ons graag het hele jaar in voor verbinding in de buurt, dus ook met Kerst. Ruim 400 winkels organiseerden in de kerstperiode samenkomsten voor de buurt in de vorm van een ontbijt, lunch, borrel of diner. Zo organiseerden de Albert Heijn-winkels in Den Haag, samen met gemeente Den Haag en Resto van Harte, een kerstdiner voor 400 stadsgenoten, met onze eigen mensen als vrijwilligers.

Videoduur: 3:25 minuten

Schoenzetten

Verzorgingshuis de Reyshoeve stond met Sinterklaas een mooie verrassing te wachten. De Rotterdamse Albert Heijn winkels vulden de schoen van de bewoners samen met kinderen uit de buurt met een chocoladeletter en een gedicht. Bij de voordeur van hun eigen appartement!

Kinderen en gezondheid

Gezonder eten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Albert Heijn wil daar graag een rol in spelen. Daarom hebben we ook in 2017 weer meegedaan aan verschillende gezonde initiatieven.

Jongeren op gezond gewicht

Als een van de partners van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) inspireren we jongeren om gezond te eten en meer te bewegen. Zo heeft Albert Heijn heeft in samenwerking met de gemeente Den Haag, de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid & Jongeren op Gezond Gewicht, 550 peuters en ouders blij gemaakt. Zij werden verrast met kleurrijke tasjes waarin een Albert Heijn groentebox en een knutselpakket van JOGG zaten. In de groenteboxjes bakjes zitten groenten, informatie over gezond eten, recepten en een vormpje waarmee leuke figuurtjes uit groenten kunnen worden gestoken. Tijdens een werkbezoek aan peuterspeelzaal De Wildebras in Den Haag werd ouders en leidsters gevraagd naar het eetgedrag van peuters.

Albert Heijn en staatssecretaris Klijnsma bundelen krachten voor gezonde voeding onder jongeren in armoedewijken. Bezoek staatssecretaris Klijnsma aan Albert Heijn Utrecht Kanaleneiland op 23 juni 2017.

Op 21 september brachten Staatssecretaris Klijnsma en staatssecretaris Van Rijn samen met wethouder Baldewsingh, Johan de Visser van Albert Heijn en Marjon Bachra van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) een bezoek aan peuterspeelzaal De Wildebras in Den Haag, waar de eerste groenteboxen werden uitgereikt.

Staatssecretaris Klijnsma helpt kinderen met het snijden van de groente uit de Groentebox tijdens het bezoek bij peuterspeelzaal Wilde Bras in Den Haag op 21 september.

Albert Heijn medewerkers brachten een bezoek aan 8 peuterspeelzalen in Den Haag. In samenwerking met de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid en JOGG zijn kleurrijke tasjes uitgedeeld aan 510 kinderen. In de tasjes zit een AH Groentepakket en een knutselbox van JOGG.

Ik eet het beter

Een van de initiatieven om gezonde voeding lekker en leuk te maken is het ‘ik eet het beter programma’ in samenwerking met het voedingscentrum. In totaal doen 200.000 kinderen van 2.500 basisscholen in Nederland mee met het scholenprogramma ‘Ik eet het beter’. Basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen op een passende en leuke manier les in gezonde voeding. In groep 5 gaan de kinderen met moestuintjes hun eigen groenten en bloemen kweken. In Groep 6 staat het kennis maken met nieuwe smaken centraal in het lespakket ‘over de tong’. Groep 7 gaat als jonge onderzoekers aan de slag met het programma ‘testlab’ waarbij de door proefjes ontdekken wat voedingsstoffen en vezels doen voor hun lijf. Groep 8 maakt kennis met het feit dat gezond eten niet alleen lekker maar ook leuk en makkelijk kan zijn in ‘Klasselunch’.

Voedingscoach

Een supermarktcoach helpt jongeren te kiezen voor gezonde voeding. Dat blijkt uit de evaluaties van Albert Heijn in 2017. Afgelopen jaar hebben we maatregelen getroffen, zodat de supermarktcoaches aan de slag kunnen in drie winkels in Amsterdam. In 2018 zal er een challenge georganiseerd worden onder de jongeren. Ook wordt er vanaf nu gekeken of de coaches ook het gedrag van collega’s kunnen beïnvloeden.

Goedzak

Albert Heijn organiseert in november en december in samenwerking met Goedzak een landelijke speelgoedinzamelingsactie. Klanten kunnen hun oude speelgoed inleveren bij de deelnemende Albert Heijn winkels. Deze doneren het speelgoed aan een zelf gekozen lokaal goed doel, zoals de Voedselbank, een kinderdagverblijf of een buurtcentrum.

Buitenspelen

Aan de landelijke buitenspeeldag, georganiseerd door Jantje Beton, deden maar liefst 175 vestigingen van Albert Heijn mee. Buiten de winkels boden ze verschillende buitenspeelactiviteiten aan. Meer dan 100.000 kinderen deden mee. Ook aan de Avondvierdaagse doen we elk jaar graag mee door flesjes water en fruit uit te delen.

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van Prinses Laurentien en de Missing Chapter Foundation, een organisatie die kinderen aan het woord wil laten. Albert Heijn steunt dit initiatief. De kinderen denken structureel mee met de directie over strategische dilemma’s op het gebied van gezondheid.

Ter ere van het 130 jaar bestaan van Albert Heijn vertelt Prinses Laurentien over de Raad van Kinderen en ze bezoekt een basisschool en denkt samen met de kinderen na over gezonde voeding van de toekomst.'

Deel deze pagina: